RSS

วัตถุประสงค์และคำถาม

จุดประสงค์ที่จัดทำงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนที่มาศึกษาได้ค้นขว้าอารยธรรม

กลุ่มอารยธรรมต่างๆของเผ่าเซมิติก

คำถาม

1.ดินแดนเมโสโปเตเมียที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง…

2 ในยุคอารยธรรมของจักพรรดิเนบูคัดเนสซาร์ทรงครองราชย์อยู่ระหว่างปีอะไรก่อนคริสตกาล…

3.ลกฏหมายฮัมบูราบี  (the Code of Hammurabi)  มีข้อบัญญัติต่างๆ  รวมทั้งสิ้นกี่ข้อ…

4.จารึกอยู่บนแท่งหินสีดำสูงกี่ฟุต…

5.อะไรที่ชาวกรีกนับเป็นสิ่งมหัสจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก…

 

มีอะไรไม่รู้อะไรCommentสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on December 24, 2012 in Uncategorized